Kristy Rybanská

Pro Kristy se tradiční Tantra Jóga a meditace staly inspirací pro pochopeni vnitřního světa, zvědomování se v přítomném okamžiku, hledání pravdy a rozpomínání se.

Skrze zkušenosti během pobytu v indickém ašrámu se její život začal výrazně měnit. Začala se díky němu otevírat a objevovat svůj vnitřní potenciál a poslání, navracet se k přírodě, a tak zklidňovat hladinu své věčně rozbouřené mysli. Tantra jóga se stala součástí její každodenní praxe a pomáhá jí otevírat stále nové a nové brány poznání na její Cestě.

Tradiční Tantra Jóga je kombinací asán, dechových cvičení a meditace. Jde o pomalou formu jógy, která učí celé tělo meditovat. Zároveň uvolňuje mysl a tím navozuje hlubinnou relaxaci na buněčné úrovni těla. Jemné a nenásilné provádění asán v hlubokém ponoru do ticha podvědomé moudrosti těla, rozšiřuje naše vnímání toku tělesné vitální energie a zároveň láskyplně posouvá hranice naší flexibility.

FB Na cestách s Kristy /http://www.esencia.si/