Cristiano Martins

Semínko bylo vloženo do Země úrodného jara 1979 ve Freiburgu v Braisgau v Německu, kořeny se později rozšířily a květy kvetly v portugalském Oporto. Jsem facilitátor Biodanzy (systém Rolando Toro), certifikovaný školou Biodanza SRT v portugalském Oporto a jsem také didaktikem stejného systému.

V posledních několika letech jsem se věnoval tvorbě vlastních workshopů, jako například: „Roots in the Earth, Roots in Heaven“; „Chaos, tvořivost a návrat posvátných“; „Narození kosmického muže“; „Pod projevem náklonnosti“; „Odevzdání se lásce“; „Posvátný válečník“; „Extatický milenec“; „Mystic Magician“; „Král a královna“; “Equinox a slunovrat oslavy”. Pravidelně jsem učil v Berlíně a Portugalsku. Dále také s agendou ve Španělsku, Francii, Holandsku, Kanadě, Estonsku, Řecku, Litvě, Maďarsku, Anglii a Polsku!

Jsem učitelem Ústavu aplikované psychologie v postgraduálním kurzu „Rozvoj člověka a terapie expresivním uměním“ a také spolupracovaji s portugalskou školou Biodanzy v dohledu nad studenty a novými učiteli.

Po absolvování klinické psychopedagogiky jsem pracoval s gestalt terapií. Tyto nástroje mi umožnily pracovat několik let v oblasti behaviorálních odchylek, jako jsou drogové závislosti, prostituce a také bezdomovci. Zároveň jsem se zúčastnil různých divadelních a tanečních workshopů. Vedl jsem skupiny pro rozvoj dovedností prostřednictvím transakční analýzy; Relaxační skupiny; Skupiny dramatických projevů (děti a dospělí). Byl jsem ve službě „Teléfono Internacional de la Esperanza“ a během několika let jsem pracoval jako učitel pedagogiky v projektu na vzdělávání poskytovatelů vzdělávání.
Ale nejvíce ze všeho jsem člověk hluboce zamilovaný do života, lidí a krásy mystérií.