Netanel Goldberg

Netanel Goldberg je všestranný zpěvák původem z Izraele, který je obdařen velmi jedinečným hlasem – kontratenorem, tj. mužským falzetovým hlasem. Netanel je schopný zpívat ve vysokých altových i sopránových polohách.

Mitsch Kohn

Mitsch Kohn je hudební skladatel, producent a klavírista. Žije v Berlíně a narodil se v severním Německu. Jeho nejvyšším cílem je procítit a předat esenci hudby. Tvoří ze srdce a touží zachytit energii srdce v hudbě.

Léčivá ceremonie Mistche Kohna a Netanela Goldberga / Izrael – Německo

 

Otevřeme prostor, kde si můžete dovolit volnost pohybu a dostat se na cestu do nitra sebe sama.

Netanel a Mitsch vám pomohou dosáhnout hlubokého zvnitřnění a spojení s vesmírem, který v sobě máte.

Účastníci budou jemně vedeni intuitivní hudbou, zvuky a slovy a bude jim dovoleno vyjádřit vše, co ve vnitřním vesmíru naleznou.

Je potom na nich samotných, jak daleko sami sebe pustí…může jít jen o hezký koncert anebo hlubokou zkušenost.

Virgilio Beatriz

Je průvodcem, DJejem a tanečníkem na akcích Ecstatic Dance v Lisabonu a Arrábidě, lektorem workshopů Probouzení hlasem a Sufi Trance Sessions.

João Vagos

V Maroku (město Essaouira) žil tři roky a naučil se a prožil zde súfijskou filosofii v rámci různých súfijských komunit. Momentálně je zapojen v mnoha projektech, které mají za cíl rozšiřování vědomí skrze hudbu, tanec a hlas.

Sufijská tranzovní meditace s Virgíliem a Joaem / Portugalsko

 

Vstup do tranzu přes pohyb, zpěv a dýchání, následující tradiční formát Sufismu. Tento zážitek nás vede k velmi vysokým vibracím v oblasti energie.

Kula

Kula je součástí uskupení Ritmundo, které založil spolu s koučkou Sofií. Kula učí TaKeTiNu.

Workshop TaKeTiNy s Kulou / JAR

 

TaKeTiNa je hudební, meditativní skupinový proces pro lidi, kteří chtějí rozvíjet své povědomí o rytmu. V procesu TaKeTiNy se pracuje se třemi různými rytmickými vrstvami – hlasem, tleskáním a kroky – které se zapojují současně.

TaKeTiNa posiluje odvahu, odolnost a duševní rovnováhu skrze rytmus.

Anva Goldberg

Znalost pohybových procesů přišla skrze mé tělo, kdy jsem začala vyjadřovat život pohybem. Jsem si jistá, že mě pohyb obklopoval vlastně celý můj život, jako způsob, jak propojit tělo, pohyb a vyjádření duše.

Přirozený pohyb Anva Goldberg – Netanel Goldberg / Israel

Krása a síla našeho jedinečného pohybu.
Hluboká vnitřní cesta s Anvou Goldberg a s živým doprovodem Netanele Godberga.

Tato cesta je intimním setkáním s vlastním pohybem a s naším moudrým tělem, které se chce vyjádřit. Je to hluboká studie nás samých. Pohybující se tělo je naším průvodcem. Vše, co musíme udělat, je odevzdat se a tančit z místa, kde jsme schopni nově naslouchat. Každé setkání má téma, které budeme zakoušet skrz tělo. Tato témata se týkají oblastí našich životů. Dotýkají se každého z nás, všichni jsme je prožili a jsou vyjadřována skrz hlas srdce. Budeme se pohybovat ve skupině, která je sama o sobě dělohou pro naši osobní cestu. Někdy se budeme pohybovat sami, někdy společně. V jednom momentu budeme objímáni, v druhém budeme objímat. A občas ucítíme záblesk pocitu jednoty.

Toto všechno prohlubuje zkušenost a oživuje ji v celém těle, ve všech orgánech a tvoří jednotu. Objeví se vhledy a emoce plynou. A my se pohybujeme ve spojení s pravdou a přirozeností, která tancuje v nás. Pohyb v nás a kolem nás existuje neustále. Jediné co máme udělat, je připojit se k již existujícímu pohybu a nechat život, aby mohl skrze nás proudit.

Zveme vás, abyste se ponořili do svých vnitřních zdrojů s veškerou zranitelností, sílou a vzrušením. Do zdrojů, které probudí tvé srdce a propojí tě s tvou vnitřní esencí, s tím, kdo skutečně jsi.

„Přijď takový, jaký jsi“. Rumi.

Cristiano Martins

Nejvíce ze všeho jsem člověk hluboce zamilovaný do života, lidí a krásy mystérií.

Učení lásky workshop s Cristiano Martins

Prvním krokem na této cestě cestě je vědět, že láska je umění, stejně jako život v celé své kráse je umění, pokud se chceme naučit milovat, tak musíme dělat to, co děláme, když se chceme naučit jakékoli jiné umění, jako je hudba nebo sochařství.

Citlivost je jedna z nejdůležitějších přirozených funkcí lidstva. Na tomto workshopu máme v úmyslu probudit tento spící potenciál anebo jej oslavit a rozšířit jeho projevy, pokud je již integrován do naší identity.

 Výstupy a cíle učení:

♥  Schopnost vyjádřit se upřímně

♥  Rozvíjejte kvalitu empatie

♥  Schopnost dávat a přijímat náklonnost

♥ Schopnost sebeobdarování a sebepotvrzení

♥  Posilnit svou identitu

♥  Rozvíjet schopnost stanovit limity toho, co jeho toxické (vztahy, práce atd.), Naučit se říkat „ne“

♥  Rozviňte vaše znalosti o instinktu, emocích a pocitech

Erik Manouz

AQUARIO

Ecstatic Dance s Erikem Manouzem

Dotknout se vyšších vibrací může být intenzivní (ale také opravdu zábavné a naplňující).

Chcete se dostat do bližšího kontaktu se svým duchovním aspektem? Extatický tanec je skvělým způsobem, jak toho dosáhnout. Celý rituál je spirituálně laděn od začátku do konce. Přináší pocity hlubokého napojení se na své bytí.
Extatický tanec je forma tance, ve které se tanečníci, bez nutnosti následovat konkrétní kroky, nechávají unášet rytmem, pohybují se volně na vlnách hudby, což může vést až ke stavům tranzu a pocitům extáze. Účinky extatického tance – záplavu endorfinů a extázi lze zažít v různé míře.
S ní souvisí i pocity propojení se s ostatními, stejně tak jako s vlastními emocemi. Tanec slouží jako forma meditace, pomáhá lidem vyrovnat se se stresem a dosáhnout vnitřního klidu. Pocit změněného stavu vědomí, kterého můžete během tance dosáhnout, bývá přirovnáván k pocitům, které zažíváme např. po intenzivním běhání.

Na našich akcích otevíráme bezpečný prostor pro neomezené pohybové vyjádření, skrze které se můžete spojit sami se sebou i s okolím, hlavně však s tím, co nás přesahuje na těch nejhlubších úrovních. Extatický tanec umožňuje autentické nacítění se na vaše tělo, v prostoru, kde se nesoudí. Naším záměrem je umožnit vám se opravdu uvolnit tak, aby vaše pravé já mohlo zcela bez zábran zářit ven skrze svobodný pohyb. Lidské tělo je chrámem nepřeberných možností. Přijďte poznat zákoutí toho vašeho, která se odkryjí, až když se člověk opravdu poddá vedení těla.

Kula

AQUARIO

Nuno Pereira

YAGUM

Meditaktivní neo šamaský soundscaping

Hudební projekt zaměřený na šamanské trance dance rituály, extatic dance, dynamické a klidné meditace, ceremonie a posvátný prostor. Ve svém hudebním flow jsou účastníci zváni k odevzdání se, spojení se s pohybem, surfování prostorem a časem, prázdnotou, chaosem a harmonií. Tančeme, až se staneme samotným tancem, rytmem, plavidlem svého záměru a lásky. Hudbu a tanec kultury celého světa používaly jako rituál k propojení se se svou duší, k oslavě posvátnosti života a k uctění předků.

Hudba YAGUM vás zve k propojení se se sebou, se Sluncem, Měsícem, Gaiou, zvířaty a rostlinami na cestě vstupování do neobyčejné reality. Je to organický, interaktivní zvuk, průnik dávné a budoucí moudrosti, několikavrstvý komplex léčivých zvuků, kmenových rytmů, propojující mnohé  etnické nástroje s digitálním experimentováním v přítomném okamžiku pohybujícím se od klidného tempa přes kmenovou, šamanskou až k urban dance hudbě.

Záměrem je zapojit účastníky do hudebního výsledku tím, že všíchni můžou ztvárnit klíčovou roli v kreativním a tranformativním procesu celku i každého samostatně. Cílem není zabavit, ale aktivovat, odevzdat se, uznat, posílit a jednoduše být. Cesta do vašeho jemnějšího Já, aktivace a relaxační meditace s rytmickými archetypy našich předků. Zpívejte, až se stanete hudbou, tančete, až se stanete tancem, meditujte, až už nebude včerejšku ani zítřku. Přivítejte své sny a vize ve zvuku YAGUM.

Petr Vašák

Pomáhám tak najít to nejlepší řešení jak vstoupit do proudu štěstí, svobody, harmonie, světla a lásky – do přirozeného stavu Bytí.

Božský dech (dechová extáze) a Petr Vašák

Objevte sílu a kouzlo našeho dechu. Naučte se dýchat na workshopu a terapii s pokročilou dechovou techniku optimalizující vaši mysl, tělo a duši. Je založena na holistických postupech Pranayama jógy a filosofii léčení v rozšířených stavech vědomí. Jde o opakování sérií dechových technik kombinovaných s vedenou meditací a intenzivní hudbou (muzikoterapií), které ve vás mohou probudit a odkrýt váš plný lidský potenciál a manifestovat lásku, harmonii, štěstí a hojnost a zároveň léčí vaše tělo. Je to cesta k opětovnému spojení se svou Duší, svým skutečným já a vaší vnitřní inteligencí a srdcem. Je to návrat do přirozeného stavu Bytí, do vděčnosti a Jednoty.

Petr Vašák

Pomáhám tak najít to nejlepší řešení jak vstoupit do proudu štěstí, svobody, harmonie, světla a lásky – do přirozeného stavu Bytí.

Healing Voice Experience s Adamem Antošem

 

Healing Voice Experience otevírá příležitost k objevení další úrovně potenciálu systému člověka a zve k prožitku individuální schopnosti být sám sobě léčitelem, muziko-terapeutem a oporou v každodenním životě.
Na závěr setkání necháme vzniknout kolektivní improvizaci a společně vytváříme hlasový souzvuk, z kterého přirozeně přejdeme do ticha a kontemplace.

Stránka je ve výstavbě!

Sacred Dance