Štěpán Štochl

Štěpán Štochl – St.Faun – Muzikant/tvořitel

Životním posláním Štěpána je přemostit propast mezi světskostí a svatostí. Skrze hudbu a slova přináší jedinečné spojení země a nebes. Potkává se s lidmi v intimitě bytostné upřímnosti a rozfoukává dýmající uhlíky v jejich srdcích. Hudebně doprovází retreaty, workshopy a meditace, vede meditace, hraje na koncertech – svou hudbou a zpěvem vytváří prostředí, ve kterém je jakýkoliv záměr vyživen a akcelerován k realizaci a manifestaci Štěpán je bodem, ve kterém se potkává oheň a voda, člověk a bůh splývají, smutek a smích nelze rozeznat, agrese a klid jsou jedním a hloupost se stává moudrostí. Je tečkou ve jméně, které si vzal, rozlehlostí equlibria mezi bahnem a lotosem. Hraje, zpívá, píše, tančí, mluví, vzteká se a podporuje projekty které pracují pro vývoj lidských bytostí, pro svět ve kterém nám bude fakt dobře:)