Mitsch

Mitsch Kohn je hudebním skladatelem, producentem a klavíristou žijícím v Berlíně a narozeným roku 1974 v severním Německu. Jeho nejvyšším cílem je procítit a předat esenci hudby. Tvoří ze srdce a touží zachytit energii srdce v hudbě. Na nástroje se učil hrát odmalička a velmi brzy našel radost, kterou skýtá možnost tvořit vlastní melodie a skladby. Když ho učitel klavíru napomínal „takhle nemůžeš hrát Beethovena“, tak jeho lekce Mitsch zrušil a vydal se na cesty – sebevzdělávání, zkušenosti v kapelách, první kroky v nahrávacích studiích a hudební produkci. V 18 letech složil svou první filmovou hudbu pro místní filmovou produkci. Po dokončení civilní vojenské služby se vydal na dlouhé cesty po Austrálii a USA, studium hudby a umění v něm dále podněcovalo vášeň pro skládání.
Coby skladatel vyhrál několik mezinárodních soutěží, jedním z největších počinů byla mírová symfonie pro 240 hudebníků roku 2009. Jako producent se věnuje nejen hudbě, ale i sebe rozvojovým audio knihám ve svém vlastním vydavatelství www.soulfruit-connection.com.

Mitsch sám anebo s dalšími hudebníky objevuje nová hudební paradigmata na setkáních v Berlíně a Leipzigu, která se konají od roku 2012 dodnes pod názvem „Intuitive Klangzeit“ („Intuitivní hudební chvilky“). Velkou inspirací bylo prvotní takové setkání za přítomnosti syrského klarinetisty Kinan Azmeha a Piny Rücker (Kosmoklang), hráčky na křišťálové mísy.

Z ticha ke zvuku a zpět do ticha, meditační naladění, momentální skládání, minimalistické, inspirativní, z přítomnosti vycházející hudební propojování.

S každou notou i každou chvilkou ticha mezi nimi otevírá Mitsch srdce posvátné komunikaci hudbou a vnímá, že jediné hranice v hudbě jsou ty, které si sami stanovujeme.

V rámci meditačních hudebních setkání s Mitschem se posluchači dostávají do stavu vyššího vědomí, dokáží nahlédnout nové perspektivy, zklidní svá srdce a vykoupají se v tichosti vnitřního míru.

SOUNDLOUD