Kula
Kula

Kula

Kula je součástí uskupení Ritmundo, které založil spolu s koučkou Sofií.

Kula učí TaKeTiNu. Je to nový způsob učení se a chápaní spojení mezi rytmem, hudbou a osobním rozvojem založený na zkušenostním prožitku dvou esencí dobrého života i dobré hudby – flexibilitou a schopností propojovat.

TaKeTiNa není pouze o kreativitě a muzikálnosti, jde o proces rozvoje lidských kvalit skrze kreativně-hudební učení. V každodenním životě totiž, stejně jako v hudbě, potřebujeme dvě základní schopnosti: propojení a přizpůsobivost. Když se tyto stanou vnitřní součástí vaší bytosti, zjistíte, že do vnitřního klidu, vystředěnosti a živosti se dostanete skrze rytmus.

Ritmundo se dále věnuje teambuildingům skrze bubnovací kruhy, experimentálním workshopům SomFala (kde se účastníci skrze rytmus, bubnování, zpěv, smích a pohyb znovupropojují se svým středem a oslavují léčivou energii srdce), nabízí meditace skrze Gong Bath – gongové zvukové koupele a trance dance rituály.