Kula
Kula

Ritmundo

Ritmundo je uskupení, které založil hudebník Kula spolu se svou partnerkou a koučkou Sofií. TaKeTINa je nový způsob učení se a chápaní spojení mezi rytmem, hudbou a osobním rozvojem založený na zkušenostním prožitku dvou esencí dobrého života i dobré hudby – flexibilitou a schopností propojovat.

Taketina není pouze o kreativitě a muzikálnosti, jde o proces rozvoje lidských kvalit skrze kreativně-hudební učení. V každodenním životě totiž, stejně jako v hudbě, potřebujeme dvě základní schopnosti: propojení a přizpůsobivost. Když se tyto stanou vnitřní součástí vaší bytosti, zjistíte, že do vnitřního klidu, vystředěnosti a živosti se dostanete skrze rytmus.

Věnují se teambuildingům skrze bubnovací kruhy, experimentálním workshopům SomFala (kde se účastníci skrze rytmus, bubnování, zpěv, smích a pohyb znovu-propojují se svým Středem a oslavují léčivou energii Srdce), nabízejí meditace skrze Gong Bath – Gongové zvukové koupele a Trance Dance rituály.

Spolu s Ritmundo můžete zažít svůj unikátní stav transu, který přináší spirituální probuzení, jasnou mysl, fyzické stabilizování těla a vyváženost emocí, jejich lepší pochopení i zvládání.

Facebook